Chalex AB

Chalex

Chalex är ett family office med säte i Göteborg. Fokus är att investera i svenska och internationella bolag aktiva inom betting-, spel- eller finansbranschen, noterade såväl som onoterade.
 
I innehav där Chalex är huvudägare eller på annat sätt har bestämmande inflytande arbetar vi aktivt, såväl strategiskt genom styrelsens arbete som operativt tillsammans med företagsledningen. Övriga innehav, primärt bolag noterade på Stockholmsbörsen, följer Chalex nära. I de flesta fall genom kontinuerlig kontakt med bolagens styrelse eller ledning.

Investeringsfilosofi

Chalex har ett långsiktigt investeringsfokus och investerar ofta i samband med börsintroduktioner och nyemissioner eller i uppstartsbolag.
 
Vid börsintroduktioner och nyemissioner föredrar vi att föra en dialog med potentiella intressebolag i tidiga skeden innan investeringsbeslut fattas. Chalex agerar i enskilda fall även i egenskap av ankarinvesterare. Motsvarande gäller för bolag i uppstartsfaser. Chalex följer sina innehav på nära håll vilket skapar förutsättningar för långsiktiga relationer med intressebolagen.
 
Vi investerar i branscher där vi har god kunskap och bred erfarenhet, i vårt fall i huvudsak inom betting-, spel- och finansbolag. Sektorer vi fortsatt har stor tilltro till och som befinner sig i snabb förändring såväl tekniskt som regulatoriskt. Här finns det, enligt vår mening, goda förutsättningar för växande aktörer att vinna marknadsandelar, inte minst i leverantörsledet.
 
Inför varje investeringsbeslut följer Chalex en strukturerad investeringsprocess. En av de viktigaste parametrarna i denna process är de personer som utgör bolagets ledning, grundare, styrelse och huvudägare. Personer med rätt kunskap, erfarenhet och målsättning på ledande befattningar skapar förutsättningar för långsiktighet och ömsesidigt värdeskapande.

Exempel på investeringar

Senaste nytt

13
januari 2021

MAG Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

Stockholm, Sverige - 17 december 2020 -  MAG Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020 har idag tillgängliggjorts på bolagets hemsida:  https://ww…
13
januari 2021

Raketech ökar omsättning och ebitda under tredje kvartalet

Igaming-bolaget Raketech redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten var oförändrad. Omsättningen steg 23,3 …
13
januari 2021

OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 171% TILL 653 MSEK

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2019) > Nettoomsättningen ökade med 89% till 2 383,2 MSEK (1 259,7). Nettoomsättningen för …
Fler nyheter

Historik

Chalex grundades år 2005 och har växt fram genom ägande av finansiella bolag. Chalex har genom ett starkt operativt engagemang byggt upp en avsevärd erfarenhet och rutin avseende både analys och investeringar på en global finansiell marknad.
 
Vi har utvecklats från att vara ett holdingbolag av finansiella bolag i tillväxt till ett investmentbolag aktivt inte enbart inom finanssektorn utan även inom sektorer såsom spel och betting. Exempel på investeringar värda att nämna är NetEnt, Catena Media och Embracer. Därutöver har Chalex investerat i ett antal såväl noterade som onoterade bolag under perioden. Målsättningen är att investera en större del i ett fåtal bolag och följa dem på nära håll. En strategi Chalex kommer arbeta efter även fortsättningsvis.

Vårt team

Martin Larsson

CEO

martin@chalex.se

Jonas Dahlgren

jonas@chalex.se

Chalex AB

Östra Hamngatan 41
411 10 Göteborg
Sweden


[förnamn]@chalex.se