Nyheter

13 januari 2021

MAG Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

Stockholm, Sverige - 17 december 2020 -  MAG Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020 har idag tillgängliggjorts på bolagets hemsida:  https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/

Läs mer
13 januari 2021

Raketech ökar omsättning och ebitda under tredje kvartalet

Igaming-bolaget Raketech redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten var oförändrad. Omsättningen steg 23,3 procent till 7,4 miljoner euro (6,0). Organiska tillväxten var 3,2 procent …

Läs mer
13 januari 2021

OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 171% TILL 653 MSEK

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2019) > Nettoomsättningen ökade med 89% till 2 383,2 MSEK (1 259,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 83% till 1 495,4 MSEK (816,1). THQ Nordic 566,9 MSEK …

Läs mer